Director, DOP & Editor, Producer, Animator: Oskar Palmbäck

Thnx to:
Hanna Friman
Anna Segerberg
Martin Roeck Hanssen
Pär Söderlund
Jonatan Etzler

www.riddarna.com